Verbinden, versterken en vertegenwoordigen

Belangrijk doel van de IKA is het behouden en versterken van het ondernemersklimaat in Dedemsvaart, Balkbrug en omgeving en het behartigen van de gezamenlijke belangen. Daarvoor organiseren we gezamenlijke bijeenkomsten en activiteiten en zitten wij regelmatig om tafel met bijvoorbeeld andere industriekringen binnen de gemeente, met VNO/NCW en met gemeente, rijks- en provinciale instanties. Daarbij besteden we aandacht aan:

  • Ruimte en bereikbaarheid – bedrijfsterreinen, infrastructuur, parkeren, wegbewijzering
  • Bedrijfsomgeving en vestigingsklimaat – vestiging nieuwe bedrijven, ruimtelijke ordening, lastendruk, milieuaspecten, veiligheid
  • Organisatie van activiteiten – ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, Open Bedrijvendag, sociaal maatschappelijke activiteiten

Kennis delen

Van elkaar leren en daarmee elkaar versterken. Kennisuitwisseling tussen bedrijven kan net het verschil maken. Daarom heeft de IKA een samenwerkingsovereenkomst met Kennispoort Regio Zwolle. Dit betekent dat de leden van de IKA gebruik kunnen maken van de kennis en de netwerken van Kennispoort.

Kennispoort begeleidt innovatieve ondernemers van idee tot realisatie. Dat doen ze door het geven van innovatieadvies en het leggen van verbindingen tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Zij brengen ondernemers verder en stimuleren de groei in de regio.