Bestuur

Het bestuur van de IKA wordt gevormd door:

Leo Linde – Voorzitter
Linde Kroon Elektrotechniek BV
l.linde@lindekroon.nl

Gerard Varwijk – Penningmeester
Varwijk Verhuizingen
administratie@ika.nu

Yolanda Dekker-Komduur – Secretaris
D & D Mens en Financien
ika@wiewildatniet.nl

Thijs Hermans
Rollepaal Grondverzet
thijshermans@rollepaalgrondverzet.nl

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Na 3 jaar is een aftredend bestuurslid onmiddellijk herbenoembaar voor maximaal nog één periode van drie jaar.

“Samen bereiken we meer en komen we verder”

Vitaliteitscommissie (Vitaco)

De Vitaliteitscommissie is een onderdeel van de IKA en heeft in 2014 onder andere de campagne WieWilDatNiet opgezet. Destijds om leegstand in Dedemsvaart, na vertrek van Wehkamp.nl en vanwege de economische crisis, zoveel mogelijk te voorkomen. Inmiddels is er van leegstand weinig sprake en zetten we ons vooral in voor het werven van personeel. De Vitaco verzorgt de marketing en bedenkt acties om bedrijven en het woon- en werkklimaat in Dedemsvaart, Balkbrug op een positieve manier onder de aandacht te brengen.

De Vitaco wordt gevormd door:

Marianne Vos – Voorzitter
Foxtext
marianne@foxtext.nl

Mark van Mast – Secretaris
BMD Parkmanagement
m.vanMast@bmdparkmanagement.nl

Leo Linde
Linde Kroon Elektrotechniek BV
l.linde@lindekroon.nl

Chiel Wessels
Autobedrijf Wessels
chiel@autowessels.nl

Richard Kimmann
Farmers4All
richard@farmers4all.nl

Sibbele Oegema
Oegema Transport Dedemsvaart
s.oegema@oegematransport.nl